Contractes publicats en el Perfil de Contractant (servei AOC - històric)

Sector Públic
23/04/2019
Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Distribucions

Informació Addicional

Contractes, convenis i subvencions

Plataforma de serveis de contractació pública (AOC)
10/02/2017
23/04/2019
-
No s'ha especificat la llicència
-