Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER L'ADEQÜACIÓ I MANTENIMENT DE LA ZONA ENJARDINADA ENFRONT DE L'ESGLÉSIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA D'IGUALADA

Data de signatura 13-12-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 13-12-2017

Durada 4 ANYS

Prorrogable

Documents Conveni col.laboració Sagrada Família

ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT I L’AJUNTAMENT D’IGUALADA

Data de signatura 10-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 10-05-2017

Durada 3 anys

Prorrogable

Dades dels signataris

Sr Joan Guix i Oliver, secretari de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr Marc Castells i Berzosa, Alcalde de l'Ajuntament d'Igualada.

Documents encarrec gestió salut Igualada.pdf

Convenis subscrits per l'Ajuntament d'Igualada

A l'espera de que estigui disponible l'enllaç al Registre de Convenis de Col.laboració i Cooperació, publiquem els convenis dins la nostra seu electrònica.

Podeu consultar-los seguint aquest ENLLAÇ.