Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Memòries i documents de projectes normatius en curs
Document Estat de tramitació Enllaç
APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIO DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT SERVEI APARCAMENTS, ZONES ESTACIONAMENT SOTMESES A CONTROL HORARI I REGIM TARIFARI. Aprovació inicial tauler d'edictes

APROVACIO DEFINITIVA DE L'ARTICLE 136 BIS DE L'ORDENANÇA DE TINENÇA D'ANIMALS DOMÈSTICS

Aprovació definitiva tauler d'edictes
APROVACIO DEFINITIVA MODIFICACIO ARTICLES REGLAMENT INTERN POLICIA LOCAL  Aprovació definitiva tauler d'edictes
APROVACIO DEFINITIVA DE DIVERSOS ARTICLES DE L’ORDENANÇA DE LES PERSONES, BENS I ANIMALS Aprovació definitiva tauler d'edictes