Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Memòries i documents de projectes normatius en curs
Document Estat de tramitació Enllaç

REGLAMENT DÚS I FUNCIONAMENT DE LES DEIXALLERIES MUNICIPALS D'IGUALADA

Aprovació inicial tauler d'edictes

APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIO DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT SERVEI APARCAMENTS, ZONES ESTACIONAMENT SOTMESES A CONTROL HORARI I REGIM TARIFARI.

Aprovació definitiva tauler d'edictes