Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Memòries i documents de projectes normatius en curs
Document Estat de tramitació Enllaç

APROVACIO DEFINITIVA DE L'ARTICLE 136 BIS DE L'ORDENANÇA DE TINENÇA D'ANIMALS DOMÈSTICS

Aprovació definitiva tauler d'edictes
APROVACIO DEFINITA MODIFICACIO ARTICLES REGLAMENT INTERN POLICIA LOCAL  Aprovació inicial tauler d'edictes
APROVACIO INICIAL MODIFICACIO ARTICLES DEL REGLAMENT INTERN DE LA POLICIA LOCAL Aprovació inicial tauler d'edictes
APROVACIO DEFINITIVA DE DIVERSOS ARTICLES DE L’ORDENANÇA DE LES PERSONES, BENS I ANIMALS Aprovació definitiva tauler d'edictes