Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles.

Exercici 2015

Detall

Import

Publicacions revistes municipals

1.603,84 €

Despeses de funcionament de Ràdio / TV

411,40 €

BOP

1.220,00 €

EL PERIÓDICO

2.770,90 €

TOTAL

6.006,14

 

 

Exercici 2016

Detall

Import

Publicacions revistes municipals

116,66 €

Despeses de funcionament de ràdio/TV

0,00 €

BOP

1.720,00 €

El Periódico

4.743,20 €

TOTAL

6.579,86 €

 

Exercici 2017

Detall

 

Import

Publicacions revistes municipals

3.492,26 €

Despeses de funcionament de ràdio/TV

500,00 €

BOP i DOG

1.522,80 €

El Periódico

4.379,40 €

TOTAL

9.894,46 €