Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles.

Exercici 2015

Detall

Import

Publicacions revistes municipals

1.603,84 €

Despeses de funcionament de Ràdio / TV

411,40 €

BOP

1.220,00 €

EL PERIÓDICO

2.770,90 €

TOTAL

6.006,14