Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Aquí hi són totes. Pots veure a qui i a què s'han destinat.

Informació relativa a les concessions de subvencions i ajuts publicats per MINHAP al "Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones" inclòs a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

0 Registres carregats

ANY 2018

ENTITAT

IMPORT

LOCALRET

    306.07 €

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS

527,00 €

SUBVENCIONS CLUB FUTBOL

5.000,00 €

CONSORCI SERVEIS SOCIALS OSONA

31.390,95 €

SUBVENCIÓ LLAR D’INFANTS

93.822,70 €

SUBVENCIÓ ASS.DEFENSA DELS ANIMALS D’OSONA

3.650,79 €

ESCOLA DE MUSICA

23.173,04 €

ÀREA ATENCIÓ A LES PERSONES

22.698,03