Consulta aquí quines són les empreses externes que treballen per a l'ens. Hi pots veure, l'import pel qual s'han contractat i el número de contractes.

Relació de proveïdors amb operacions superiors als 3005,06€, que corresponen al voltant del 90% del volum d'operacions global. Les d'import menor no estan desglossades i corresponen majoritàriament a ajudes de serveis socials.