Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'administració d’acord amb les que han d’actuar tot personal al servei de les administracions.

Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Garcia

Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Garcia, a la vista del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Òrgan d'aprovació Ple ordinari de data 22 de juny de 2017