Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Necessites contactar amb el responsable de comunicació de l'ens? Et facilitem les seves dades perquè ho puguis fer amb facilitat i rapidesa.

El municipi de Garcia no disposa de Responsable de Comunicació i Premsa, aquestes funcions les realitza l'Alcaldessa o el 1r tinent d'alcalde, depenent del tema del que es tracti.