Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Pla de verificació d'activitats comunicades 23-03-2018 Enllaç
Pla de protecció civil 26-01-2018 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 22-01-2018 Enllaç
Codi de conducta dels alts càrrecs 19-10-2017 Enllaç
Planejament urbanístic 31-07-2017 Enllaç
Protocol de prevenció i intervenció en situacions d'assetjament i violència en el treball 09-05-2017 Enllaç
Reglament regulador del Banc d'Aliments 10-01-2017 Enllaç
Pla d'acció per a l'enfortiment de la dimensió territorial de la política cultural 26-10-2015 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de les llicències d'obres menors 09-12-2014 Enllaç
Pla d'acció d'energia sostenible (PAES) 16-06-2014 Enllaç
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic 10-02-2014 Enllaç
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica 10-02-2014 Enllaç
Reglament per a la concessió i gestió d'horts municipals 10-02-2014 Enllaç
Codi de bones pràctiques al Govern Local 23-12-2013 Enllaç
Reglament parcial de participació ciutadana 12-11-2013 Enllaç
Ordenança especial reguladora de la neteja i tancament de terrenys i solars 22-07-2013 Enllaç
Normes d'organització i funcionament del centre Llar d'Infants Rexics 20-09-2011 Enllaç
Reglament orgànic municipal 23-03-2010 Enllaç
Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions 27-04-2009 Enllaç
Reglament regulador del Registre municipal de parelles de fet 29-01-2009 Enllaç
Ordenança reguladora de l'atorgament de llicències de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions 17-03-2008 Enllaç
Creació de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal 08-08-2005 Enllaç
Ordenança municipal per a la gestió de residus de la construcció 26-07-2005 Enllaç
Pla local de joventut 27-06-2005 Enllaç
Reglament del mercat ambulant setmanal de Canet de Fals 16-06-2005 Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 18-02-2000 Enllaç