Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

04/2018 PROCÉS DE SELECCIÓ d’un/a tècnic/a JURÍDIC/A

Tècnic/a jurídic/a per Figueres de Serveis, SA- anunci

Bases reguladores de la convocatòria de la selecció d’un/a tècnic/a responsable del servei jurídic, per Figueres de Serveis, SA - clica aquí

Termini per presentar les instàncies - 12/07/2018

LListat provisional de candidats admesos i exclosos - clica aquí

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos - clica aquí

Convocatòria primera prova selectiva- clica aquí

LListat provisional després primera prova selectiva (fase 2) - clica aquí

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos després fase2 - clica aquí

Llistat provisional dels mèrits dels candidats segons la fase 3- clica aquí

Llistat definitiu dels mèrits dels candidats segons la fase 3- clica aquí

Llistat provisional dels resultats de la fase 4 i 5- clica aquí

Llistat definitiu dels resultats de la fase 4 i 5- clica aquí

Resultat de la convocatòria - clica aquí

 

03/2018 PROCÉS DE SELECCIÓ VIGILANT/A

Vigilant/a per L'Àrea d'Estacionament Regulat de Figueres - Anunci

Termini per presentar CV - 14/05/2018

LListat provisional de candidats admesos i exclosos - clica aquí 

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos - clica aquí

CONVOCATÒRIA ACREDITACIÓ CATALÀ- clica aquí

Relació definitiva de candidats que han de passar proves de català - clica aquí

Convocatòria de proves de català - clica aquí

Llistat provisional de candidats admesos i exclosos després de l'acreditació i de les proves de coneixments del nivell B1 de català - clica aquí

Llistat definitiu de candidats admesos i exclosos després de l'acreditació i de les proves de coneixments del nivell B1 de català - clica aquí

Convocatòria proves - clica aquí

Llistat provisional de candidats admesos i exclosos després de proves d'idiomes i ofimàtica - clica aquí

Llistat definitiu de candidats admesos i exclosos després de proves d'idiomes i ofimàtica - clica aquí

Llistat provisional de candidats admesos i exclosos després de proves PSICO - clica aquí

Llistat definitiu de candidats admesos i exclosos després de proves PSICO - clica aquí

Resultat de la convocatòria - clica aquí

 

2018/01 PROCÉS DE SELECCIÓ OPERARI/A DE MANTENIMENT EDAR

Operari/a de manteniment per l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals - Anunci

Informació

Termini per presentar CV - 25/03/2018

LListat provisional de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

Llistat provisional de candidats admesos a proves - Clica aquí

Llistat definitiu de candidats admesos a proves - Clica aquí

Llistat PROVISIONAL de candidats que passen a entrevista- Clica aquí 

Llistat DEFINITIU de candidats que passen a entrevista- Clica aquí 

Resultat de la convocatòria - clica aquí

 

2018/02 PROCÉS DE SELECCIÓ OPERARI/A D'EXPLOTACIÓ EDAR

Operari/a d'explotació per l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals - Anunci

Informació / informació horari

Termini per presentar CV - 25/03/2018

LListat provisional de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos - Clica aqui

Llistat provisional de candidats admesos a proves - Clica aquí

Llistat definitiu de candidats admesos a proves - Clica aquí

Llistat PROVISIONAL de candidats que passen a entrevista- Clica aquí 

Llistat DEFINITIU de candidats que passen a entrevista- Clica aquí 

Resultat de la convocatòria - clica aquí

 

PROCÉS DE SELECCIÓ-BORSA DE TREBALL -OPERARI/A DE MANTENIMENT EDAR

Operari/a de manteniment per l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals - Anunci

Termini per presentar CV - 29/08/2017

LListat provisional de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

Resultat de la convocatòria - Relació final

 

PROCÉS DE SELECCIÓ-BORSA DE TREBALL -OPERARI/A D'EXPLOTACIÓ EDAR

Operari/a d'explotació per l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals - Anunci

Termini per presentar CV - 29/08/2017

LListat provisional de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

Resultat de la convocatòria - Relació final

 

Administratiu/va pel departament de comptabilitat i suport a laboral - Anunci

Termini per presentar CV - 13/06/2017

LListat provisional de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

Resultat de la convocatòria - relació final

 

PROCÉS DE SELECCIÓ-OPERARI 2ª DIPÒSIT GRUA

Operari 2º dipòsit grua - Anunci

Tancat el termini per presentar CV - 11/04/2016

LListat provisional de candidats admesos i exclosos - 1ªrelació

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos - 2ª relació

Resultat de la convocatòria - relació final