Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

04/2018 PROCÉS DE SELECCIÓ d’un/a tècnic/a JURÍDIC/A

Tècnic/a jurídic/a per Figueres de Serveis, SA- anunci

Bases reguladores de la convocatòria de la selecció d’un/a tècnic/a responsable del servei jurídic, per Figueres de Serveis, SA - clica aquí

Termini per presentar les instàncies - 12/07/2018

LListat provisional de candidats admesos i exclosos - clica aquí

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos - clica aquí

Convocatòria primera prova selectiva- clica aquí

LListat provisional després primera prova selectiva (fase 2) - clica aquí

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos després fase2 - clica aquí

Llistat provisional dels mèrits dels candidats segons la fase 3- clica aquí

Llistat definitiu dels mèrits dels candidats segons la fase 3- clica aquí

Llistat provisional dels resultats de la fase 4 i 5- clica aquí

Llistat definitiu dels resultats de la fase 4 i 5- clica aquí

Resultat de la convocatòria - clica aquí

 

03/2018 PROCÉS DE SELECCIÓ VIGILANT/A

Vigilant/a per L'Àrea d'Estacionament Regulat de Figueres - Anunci

Termini per presentar CV - 14/05/2018

LListat provisional de candidats admesos i exclosos - clica aquí 

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos - clica aquí

CONVOCATÒRIA ACREDITACIÓ CATALÀ- clica aquí

Relació definitiva de candidats que han de passar proves de català - clica aquí

Convocatòria de proves de català - clica aquí

Llistat provisional de candidats admesos i exclosos després de l'acreditació i de les proves de coneixments del nivell B1 de català - clica aquí

Llistat definitiu de candidats admesos i exclosos després de l'acreditació i de les proves de coneixments del nivell B1 de català - clica aquí

Convocatòria proves - clica aquí

Llistat provisional de candidats admesos i exclosos després de proves d'idiomes i ofimàtica - clica aquí

Llistat definitiu de candidats admesos i exclosos després de proves d'idiomes i ofimàtica - clica aquí

Llistat provisional de candidats admesos i exclosos després de proves PSICO - clica aquí

Llistat definitiu de candidats admesos i exclosos després de proves PSICO - clica aquí

Resultat de la convocatòria - clica aquí

 

2018/01 PROCÉS DE SELECCIÓ OPERARI/A DE MANTENIMENT EDAR

Operari/a de manteniment per l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals - Anunci

Informació

Termini per presentar CV - 25/03/2018

LListat provisional de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

Llistat provisional de candidats admesos a proves - Clica aquí

Llistat definitiu de candidats admesos a proves - Clica aquí

Llistat PROVISIONAL de candidats que passen a entrevista- Clica aquí 

Llistat DEFINITIU de candidats que passen a entrevista- Clica aquí 

Resultat de la convocatòria - clica aquí

 

2018/02 PROCÉS DE SELECCIÓ OPERARI/A D'EXPLOTACIÓ EDAR

Operari/a d'explotació per l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals - Anunci

Informació / informació horari

Termini per presentar CV - 25/03/2018

LListat provisional de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos - Clica aqui

Llistat provisional de candidats admesos a proves - Clica aquí

Llistat definitiu de candidats admesos a proves - Clica aquí

Llistat PROVISIONAL de candidats que passen a entrevista- Clica aquí 

Llistat DEFINITIU de candidats que passen a entrevista- Clica aquí 

Resultat de la convocatòria - clica aquí

 

PROCÉS DE SELECCIÓ-BORSA DE TREBALL -OPERARI/A DE MANTENIMENT EDAR

Operari/a de manteniment per l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals - Anunci

Termini per presentar CV - 29/08/2017

LListat provisional de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

Resultat de la convocatòria - Relació final

 

PROCÉS DE SELECCIÓ-BORSA DE TREBALL -OPERARI/A D'EXPLOTACIÓ EDAR

Operari/a d'explotació per l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals - Anunci

Termini per presentar CV - 29/08/2017

LListat provisional de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

Resultat de la convocatòria - Relació final

 

Administratiu/va pel departament de comptabilitat i suport a laboral - Anunci

Termini per presentar CV - 13/06/2017

LListat provisional de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos - Clica aquí

Resultat de la convocatòria - relació final

 

PROCÉS DE SELECCIÓ-OPERARI 2ª DIPÒSIT GRUA

Operari 2º dipòsit grua - Anunci

Tancat el termini per presentar CV - 11/04/2016

LListat provisional de candidats admesos i exclosos - 1ªrelació

LListat definitiu de candidats admesos i exclosos - 2ª relació

Resultat de la convocatòria - relació final