Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 29-07-2015 Enllaç
Ordenança reguladora d'obres subjectes a règim de comunicació prèvia 26-08-2014 Enllaç
Ordenança reguladora de l'Administració electrònica 07-03-2014 Enllaç
Reglament regulador del servei públic per a la prestació del servei d'accés a internet mitjançant la xarxa wifi municipal 22-10-2013 Enllaç
Ordenança reguladora de les activitats extractives en sòl no urbanitzable 02-07-2008 Enllaç
Ordenança reguladora de creació de fitxers de dades de caràcter personal 02-01-2007 Enllaç