Com funciona aquest ens? Aquí hi trobaràs publicat el conjunt de disposicions que tenen força de llei per a l'organització i el seu funcionament intern.

Resum Data de publicació Enllaç
Estatuts de la societat mercantil municipal Les Gafardes, SLU 08-06-2009 Enllaç