Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Planejament urbanístic 15-03-2017 Enllaç
Ordenança número 17 reguladora de l'estacionament i acampada d'autocaravanes 31-08-2016 Enllaç
Ordenança de l'accés motoritzat des de la Serradora fins a l'aparcament del Prat de Pierró, a l'època d'hivern 10-02-2016 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 08-07-2015 Enllaç
Ordenança de l'Administració electrònica 23-03-2015 Enllaç
Creació de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal 24-11-2007 Enllaç
Ordenança núm. 15, reguladora de l'accés al parc nacional dels vehicles de veïns 22-05-2004 Enllaç
Ordenança sobre tinença d'animals 11-03-2003 Enllaç