Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Període mig de pagament Data d'actualització
21,14 2.671.365,54 2,02 1.272.428,61 14,97 31-12-2018
21,32 2.107.242,24 5,59 692.308,23 17,43 28-09-2018
19,92 2.148.405,61 6,08 595.476,04 16,92 30-06-2018
9,10 2.465.285,45 -4,33 866.572,35 5,61 31-03-2018
18,68 2.642.699,69 -15,91 1.225.954,09 7,72 31-12-2017
14,65 2.701.650,59 6,43 1.048.544,69 12,35 30-09-2017
12,72 2.595.908,55 -1,59 1.664.453,49 7,13 30-06-2017
16,78 2.347.029,08 6,67 1.472.848,26 12,88 31-03-2017
16,47 1.797.852,83 -9,71 1.325.381,00 5,36 31-12-2014
13,06 2.306.732,22 -12,27 2.385.072,17 0,18 31-12-2016
6,87 2.156.587,82 4,18 890.275,89 6,09 30-09-2016
20,30 2.604.142,41 -2,09 996.984,49 14,09 30-06-2016
16,95 1.957.514,34 5,60 1.431.028,60 12,16 31-03-2016
24,53 2.379.714,23 -16,41 2.016.427,73 5,75 31-12-2015
16,29 2.251.271,03 6,54 1.337.136,22 12,65 30-09-2015
22,15 3.022.449,85 -2,55 1.621.324,39 13,53 30-06-2015
12,93 1.461.774,81 0,65 1.683.609,73 6,35 31-03-2015
17,72 1.903.705,73 1,53 959.893,19 12,29 30-09-2014