Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si has rebut notificacions electròniques dels procediments administratius que tramita aquest ens, des d'aquí pots accedir amb un sol clic a la pàgina del servei i consultar tot el que hi tens disponible.

L'e-Notum és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d'òrgans col·legiats etc.) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

 

Consulteu des d'aquí les vostres notificacions electròniques.

 

Per tal d'accedir a les vostres notificacions electròniques podeu utilitzar:

1.- Contrasenya d'un sol ús utlitzant el correu electrònic o telèfon mòbil, o bé

2.- Certificat electrònic vàlid en el vostre sistema per poder identificar-vos. Per aquesta opció són vàlids tots els certificats electrònics classificats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).

 


 

Documents informatius: