Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l'entitat local, -prèvia adopció de les mesures que correspongui per part de l'ens-, per tal de garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

0 Registres carregats
Data d'inici de la sessió Hora d'inici Data de fi de la sessió Hora de fi Número de sessió Tipus de sessió Enllaç Documents Més informació
29-09-2016 20:10h 29-09-2016 20:33h 10/2016 Extraordinària http://www.jesus.cat/niv4.php?id=118 Acta 10/2016
22-09-2016 20:07h 22-09-2016 20:09h 09/2016 Extraordinària http://www.jesus.cat/niv4.php?id=118 Acta 09/2016
25-08-2016 20:00h 25-08-2016 20:22h 08/2016 Extraordinària http://www.jesus.cat/niv4.php?id=117 Acta 08/2016
21-07-2016 20:05h 21-07-2016 20:40h 07/2016 Ordinària http://www.jesus.cat/niv4.php?id=116 Acta 07/2016
16-06-2016 20:13h 16-06-2016 20:50h 06/2016 Ordinària http://www.jesus.cat/niv4.php?id=114 Acta 06/2016
19-05-2016 20:05h 20-05-2016 20:35h 05/2016 Ordinària http://www.jesus.cat/niv4.php?id=113 Acta 05/2016
21-04-2016 20:10h 21-04-2016 20:45h 04/2016 Ordinària http://www.jesus.cat/niv4.php?id=111 Acta 04/2016
17-03-2016 20:00h 17-03-2016 21:25h 03/2016 Ordinària http://www.jesus.cat/niv3.php?id=84 Acta 03/2016
18-02-2016 20:05h 18-02-2016 20:55h 02/2016 Ordinària http://www.jesus.cat/niv3.php?id=84 Acta 02/2016
21-01-2016 20:05h 21-01-2016 21:10h 01/2016 Ordinària http://www.jesus.cat/niv3.php?id=84 Acta 01/2016