Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 68.384.000
2.015 76.510.000
2.014 81.857.000
2.013 82.982.000
2.012 85.849.000
2.011 66.155.000
2.010 67.458.000