D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Auxiliar administratiu per a la piscina coberta 09-08-2017 Enllaç
Auxiliar administratiu per a la piscina coberta 22-05-2017 Enllaç
Tècnic esportiu 13-01-2017 Enllaç
Oficial de primera manteniment 22-01-2011 Enllaç
Peó de neteja 22-01-2011 Enllaç
Socorrista monitor 22-01-2011 Enllaç
Auxiliar administratiu 22-01-2011 Enllaç
Educador de llar d'infants 13-01-2011 Enllaç
Tècnic de promoció econòmica i desenvolupament local 03-01-2005 Enllaç
Director de la biblioteca pública municipal 13-08-2004 Enllaç
Director de la Llar d'Infants 24-07-2002 Enllaç
Tècnic Especialista en Llar d'Infants 24-07-2002 Enllaç