Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament del Poal. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament del Poal.

Disposició de creació

´ (BOP núm. 147, 14 d'agost de 2013, p. 82).