No estàs al cas de quins són els grups polítics/municipals representats dins l'ens? Doncs mira-ho aquí i consulta'n la informació més rellevant.

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU):

 

Composició:

Sr.  Montserrat Meseguer i Muñoz

Sr.  Ramon Farnell i Barqué

Sr.  Carles Esquerda i Serrano

Sr. Jaume Timoneda i Nabau

Sr. Joan Baptista Pou i López

Sra. Irene Ruestes i Guillem

Portaveu: Sra. Montserrat Meseguer i Muñoz

Suplent:   Sr. Carles Esquerda i Serrano

 

GRUP MUNICIPAL AGRUPACIÓ UNITS PEL PALAU (AUP):

 

Composició:

Sra. Carme Tàpies i Llobera

Sr.  Joan Ramon Valls i Llobera

Sra. M. Montserrat Sobany i Espinet

Sr. Ramon Espinet i Albareda

Sra. Immaculada Guàrdia i Pou

Portaveu: Sra. Carme Tàpies i Llobera

Suplent:   Sr.  Joan Ramon Valls i Llobera