Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE EXTRAORDINARI 15-06-2019

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 12

Lloc SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT

Tipus Extraordinària

Documents PLE EXTRAORDINARI 15-6-19

PLE EXTRAORDINARI

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 14 hores

Lloc SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT

Documents PLE EXTRAORDINARI 12-06-2019

PLE EXTRAORDINARI 30-04-2019

Data d'inici de la sessió 30-04-2019

Hora d'inici de la sessió 14 HORES

Lloc SALA D'ACTES DE CASA DE LA VILA

Tipus Extraordinària

Documents PLE EXTRAORDINARI 30-04-2019

El Ple de l'Ajuntament celebrarà les sessions ordinàries amb una periodicitat trimestral. El dia de celebració serà, preferentment, el darrer dimecres dels mesos de març, juny, setembre, i desembre. Si el dia preestablert per a la celebració de la sessió és inhàbil, podrà celebrar-se el Ple, amb idèntic caràcter d'ordinari, els dies hàbils anteriors o posteriors. L'hora de celebració serà, preferentment, a les 21:30 hores. L’hora d’acabament serà com a màxim, a les 24 hores del mateix dia.

Per a les sessions extraordinàries i les extraordinàries urgents seran d’aplicació les disposicions de caràcter general previstes a la legislació de règim local.