No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE ORDINARI 27-12-2018

Data d'inici de la sessió 27-12-2018

Hora d'inici de la sessió 21:30 HORES

Lloc SALA D'ACTES DE CASA DE LA VILA

Tipus Ordinària

Documents PLE ORDINARI 27-12-2018

PLE EXTRAORDINARI 28-11-18

Data d'inici de la sessió 28-11-2018

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc SALA D'ACTES DE CASA DE LA VILA

Documents PLE EXTRAORDINARI 28-11-18

PLE EXTRAORDINARI 10-10-2018

Data d'inici de la sessió 10-10-2018

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT

Tipus Extraordinària

Documents Ple Extraordinari 10-10-2018.pdf

PLE ORDINARI 03-10-2018

Data d'inici de la sessió 03-10-2018

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT

Documents PLE ORDINARI 03-10-2018

PLE EXTRAORDINARI 28-08-18

Data d'inici de la sessió 28-08-2018

Hora d'inici de la sessió 13:30

Lloc SALA D'ACTES

Documents PLE EXTRAORDINARI 28-08-18

PLE ORDINARI 27-06-2018

Data d'inici de la sessió 27-06-2018

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc SALA D'ACTES DE LA CASA DE LA VILA

Tipus Ordinària

Documents Convocatoria Ple 27-6-18.pdf

PLE ORDINARI 21-03-2018

Data d'inici de la sessió 21-03-2018

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc SALA D'ACTES DE CASA DE LA VILA

Tipus Ordinària

Documents PLE ORDINARI 21-03-2018

PLE ORDINARI 27-12-17

Data d'inici de la sessió 27-12-2017

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT DEL PALAU D'ANGLESOLA

Tipus Ordinària

Documents PLE ORDINARI 27-12-2017

PLE EXTRAORDINARI 28-11-2017

Data d'inici de la sessió 28-11-2017

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc SALA D'ACTES DE CASA DE LA vILA

Tipus Extraordinària

Documents Sessió Ple extraordinari 28-11-17.pdf

SESSIÓ PÚBLICA SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS

Data d'inici de la sessió 24-11-2017

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc SALA D'ACTES DE CASA DE LA VILA

Documents Sessió pública sorteig Membres meses electorals.pdf

PLE EXTRAORDINARI 25-10-2017

Data d'inici de la sessió 25-10-2017

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT

Documents PLE EXTRAORDINARI 25-10-17.pdf

PLE ORDINARI 27-09-2017

Data d'inici de la sessió 27-09-2017

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc Sala d'Actes de Casa de la Vila

Tipus Ordinària

Documents PLE ORDINARI 27-09-2017

PLE ORDINARI 28/06/2017

Data d'inici de la sessió 28-06-2017

Hora d'inici de la sessió 21:30h

Lloc El Palau d'Anglesola

Tipus Ordinària

Documents Convocatòria.pdf

PLE ORDINARI 29-03-2017

Data d'inici de la sessió 29-03-2017

Hora d'inici de la sessió 21:30 H

Lloc SALA D'ACTES DE CASA DE LA VILA

Tipus Ordinària

Documents PLE ORDINARI 29-03-2017.pdf

PLE EXTRAORDINARI 01-03-2017

Data d'inici de la sessió 01-03-2017

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc SALA D'ACTES DE CASA DE LA VILA

Tipus Extraordinària

Documents Ple Extraordinari 01-03-2017.pdf

PLE EXTRAORDINARI 08-02-2017

Data d'inici de la sessió 08-02-2017

Hora d'inici de la sessió 14

Lloc SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT DEL PALAU D'ANGLESOLA

Tipus Extraordinària

Documents Ple Ext. 08-02-2017.pdf

PLE EXTRAORDINARI 01-02-2017

Data d'inici de la sessió 01-02-2017

Hora d'inici de la sessió 14 H

Lloc AJUNTAMENT DEL PALAU D'ANGLESOLA

Tipus Extraordinària

Documents PLE EXTRAORDINARI

Ple

Data d'inici de la sessió 28-12-2016

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

Tipus Ordinària

Documents Convocatòria Ple 28-12-16.pdf

PLE DE L'AJUNTAMENT

Data d'inici de la sessió 29-11-2016

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc Sala d'Actes de l'Ajuntament del Palau d'Anglesola

Tipus Extraordinària

Documents Convocatòria Ple 29-11-2016

El Ple de l'Ajuntament celebrarà les sessions ordinàries amb una periodicitat trimestral. El dia de celebració serà, preferentment, el darrer dimecres dels mesos de març, juny, setembre, i desembre. Si el dia preestablert per a la celebració de la sessió és inhàbil, podrà celebrar-se el Ple, amb idèntic caràcter d'ordinari, els dies hàbils anteriors o posteriors. L'hora de celebració serà, preferentment, a les 21:30 hores. L’hora d’acabament serà com a màxim, a les 24 hores del mateix dia.

Per a les sessions extraordinàries i les extraordinàries urgents seran d’aplicació les disposicions de caràcter general previstes a la legislació de règim local.