Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'equip de govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

0 Registres carregats

En aquest apartat podeu consultar els actes administratius relatius a les modificacions del cartipàs municipal, àrees, delegacions, entre d'altres, produïdes en data 14 de novembre de 2017:

  • Decret d'Organització d'Àrees de l'Ajuntament del Masnou.
  • Anunci de la modificació de les àrees de govern municipal, amb les regidories adjuntes.
  • Decret relatiu a la modificació de les delegacions de competències als regidors i regidores, i modificació del nomenament de les presidències titulars i suplents de les comissions informatives i de la comissió especial de comptes.
  • Decret relatiu a la modificació dels nomenaments dels tinents i tinentes d'alcalde.
  • Decret relatiu a la modificació dels règims de dedicació exclusiva i parcial dels regidors i regidores