Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Declaracions de béns dels càrrecs electes del consistori en actiu (legislatura 2015-2019):

Declaracions de béns dels càrrecs electes del consistori que han cessat (legislatura 2015-2019):

Declaració de béns del càrrec de gerent de l'Ajuntament del Masnou:

En aquest enllaç podeu consultar les retribucions dels càrrec electes del mandat 2015/2019