En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació al compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

 

Podeu consultar l'informe actualitzat de l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en el següent document