Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació al compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

 

Podeu consultar l'informe complet de la intervenció que s'informa al Ple en relació a l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària al projecte de pressupost de l'exercici econòmic 2017 en el següent document