Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 9.096.000
2.015 8.237.000
2.014 11.730.000
2.013 12.169.000
2.012 14.876.000
2.011 15.493.000
2.010 15.530.000