Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Resum Data de publicació Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres escolars i material escolar lectiu corresponents al curs 2013-2014 25-04-2013 Enllaç
Ajuts individuals per al menjador de les escoles bressol municipals per al curs 2012-2013 27-09-2012 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'escolarització a escoles bressol municipals per al curs 2012-2013 13-09-2012 Enllaç
VII Beca de Recerca Local del Masnou 14-07-2016 Enllaç
Subvencions a entitats 02-02-2018 Enllaç
XL Convocatòria dels Premis Literaris Goleta i Bergantí 02-02-2018 Enllaç
Subvencions per a la pràctica esportiva individual, impulsades per la Regidoria d'Esports per a l'any 2017 29-12-2017 Enllaç
Ajuts sobre la quota de l'impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica per a l'exercici 2017 28-12-2017 Enllaç
Ajuts econòmics municipals per promoure la rehabilitació d'habitatges i edificis d'ús residencial 22-12-2017 Enllaç
Concurs d'aparadors de Nadal 2017 04-12-2017 Enllaç
Campanya comercial de Nadal de suport al comerç local Queda't al Masnou 2017 27-11-2017 Enllaç
Premi d'emprenedoria@elmasnou_jove 06-10-2017 Enllaç
Subvencions a empreses de nova creació 06-10-2017 Enllaç
Ajuts econòmics individuals de caràcter social: menjador de les escoles bressol municipals 26-09-2017 Enllaç
Ajuts econòmics individuals de caràcter social: escolarització a escoles bressol municipals 26-09-2017 Enllaç
Concurs fotogràfic d'Instagram #RaconsdelMasnou 28-07-2017 Enllaç
Concurs d'aparadors Ple de Riure 2017 10-07-2017 Enllaç
Subvencions municipals a entitats per a l'any 2017 06-07-2017 Enllaç
Subvencions municipals a entitats per a l'any 2016 25-07-2016 Enllaç
Participació en l'activitat Ruta de Tapes de la Festa Major de Sant Pere 2017, Tip de Tapes 20-06-2017 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres escolars i material escolar lectiu corresponent al curs 2017/2018 06-06-2017 Enllaç
Ajuts econòmics individuals de caràcter social: adquisició de llibres i de material escolar 30-05-2017 Enllaç
XXXIX Convocatòria dels Premis Literaris Goleta i Bergantí 04-05-2017 Enllaç
IV Premis d'Emprenedoria@elmasnou_jove2016 20-04-2017 Enllaç
Subvencions a empreses de nova creació constituïdes al Masnou, any 2016 19-04-2017 Enllaç
Subvencions municipals per a l'assessorament en el compliment d'obligacions fiscals i comptables 19-01-2017 Enllaç
Ajuts sobre la quota de l'impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica per a l'exercici 2016 09-11-2016 Enllaç
Beques per a la pràctica esportiva individual, impulsat per la Regidoria d'Esports per a l'any 2016 13-10-2016 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per al menjador a escoles bressol municipals per al curs 2016-2017 26-09-2016 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'escolarització a escoles bressol municipals per al curs 2016-2017 26-09-2016 Enllaç
XXXVIII Convocatòria dels Premis Literaris Goleta i Bergantí 13-06-2016 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres escolars i material escolar lectiu corresponents al curs 2016-2017 03-06-2016 Enllaç
Subvencions a empreses de nova creació constituïdes al Masnou, any 2015 09-02-2016 Enllaç
Ajuts sobre la quota de l'impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica per a l'exercici 2015 19-10-2015 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'escolarització a escoles bressol municipals per al curs 2015/2016 03-08-2015 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per al menjador a escoles bressol municipals per al curs 2015/2016 30-07-2015 Enllaç
Subvencions de l'Àrea de Comunitat i Persones a entitats, per a l'any 2015 26-05-2015 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres escolars i material escolar corresponents al curs 2015-2016 14-04-2015 Enllaç
Subvencions municipals de la Regidoria d'Esports per a l'any 2015 09-03-2015 Enllaç
Subvencions de la Regidoria de Participació Ciutadana per a la contractació d'assegurances de responsabilitat civil, per a l'any 2014 29-09-2014 Enllaç
Subvencions a entitats esportives del municipi 06-07-2012 Enllaç
Subvencions de l'Àrea de Comunitat i Persones per a l'any 2014 08-08-2014 Enllaç
Subvencions municipals de la Regidoria d'Esports per a l'any 2014 08-08-2014 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'escolarització a escoles bressol municipals per al curs 2014-2015 28-07-2014 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per al menjador a escoles bressol municipals per al curs 2014-2015 28-07-2014 Enllaç
Subvencions del programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular i de continguts digitals en els centres educatius del Masnou sostinguts amb fons públics que impartiran ensenyaments obligatoris en el curs 2014/2015 24-07-2014 Enllaç
Ajuts sobre la quota de l'impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica per a l'exercici 2014 30-05-2014 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres escolars i material escolar lectiu corresponents al curs 2014-2015 06-05-2014 Enllaç
Subvencions de la Regidoria de Participació Ciutadana per la contractació d'assegurances de responsabilitat civil per a l'any 2013 21-10-2013 Enllaç
Subvencions per a entitats de la Regidoria d'Esports per a l'any 2013 21-10-2013 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'escolarització a escoles bressol municipals per al curs 2013-2014 30-09-2013 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per al menjador a escoles bressol municipals per al curs 2013/2014 16-09-2013 Enllaç
Subvencions municipals de l'Àrea de Comunitat i Persones per a l'any 2013 29-07-2013 Enllaç
Subvencions del programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular i de continguts digitals en els centres educatius del Masnou sostinguts amb fons públics que impartiran ensenyaments obligatoris en el curs 2013/2014 21-05-2013 Enllaç
Subvencions del programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular i de continguts digitals en els centres educatius del Masnou sostinguts amb fons públics que impartiran ensenyaments obligatoris en el curs 2012/2013 13-06-2012 Enllaç
Subvencions a atorgar per la Regidoria d'Ensenyament a centres educatius de titularitat pública del municipi del Masnou per a l'any 2012 13-06-2012 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres escolars i material escolar lectiu corresponents al curs 2012-2013 29-05-2012 Enllaç
Subvencions a persones i entitats del municipi des de regidories de l'Àrea de Comunitat i Persones per a l'any 2012 12-03-2012 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres escolars i material escolar lectiu corresponents al curs 2011-2012 26-04-2011 Enllaç
Subvencions a persones i entitats del municipi des de regidories de l'Àrea de Serveis a les Persones per a l'any 2011 19-04-2011 Enllaç
Ordenança general de subvencions 17-03-2011 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres escolars i material escolar lectiu corresponents al curs 2010-2011 26-04-2010 Enllaç
Subvencions a entitats del municipi des de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l'Àrea de serveis a les persones per a l'any 2010 09-04-2010 Enllaç
Subvencions a persones i entitats del municipi des de regidories de l'Àrea de Serveis a les Persones per a l'any 2010 23-03-2010 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres escolars corresponents al curs 2009-2010 10-10-2009 Enllaç
Ajuts per habitatges adscrits a la Borsa de Lloguer Social 30-09-2009 Enllaç
Bases específiques per al foment de la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges en el municipi 29-09-2009 Enllaç
Subvenció municipal per a la promoció i la difusió de la cultura i la llengua catalana al Masnou durant l'any 2009 09-09-2009 Enllaç
Subvencions per donar suport al Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular en els centres educatius del Masnou sostinguts amb fons públics que impartiran ensenyaments obligatoris 17-06-2009 Enllaç
Dotacions per a accions per a l'optimització de l'escolarització als centres educatius del Masnou públics i privats sufragats amb fons públics que imparteixen ensenyaments d'educació primària i/o secundària obligatòria per al curs escolar 2008-2009 11-06-2009 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres escolars corresponents al curs 2009-2010 06-06-2009 Enllaç
Subvencions que atorga l'ajuntament del Masnou a persones i entitats del municipi en els diferents àmbits i regidories per a l'any 2009 06-05-2009 Enllaç
Subvencions que atorga l'ajuntament del Masnou a persones i entitats del municipi en els diferents àmbits i regidories per a l'any 2008 08-01-2009 Enllaç
Ajuts econòmics equivalents a l'import de la taxa d'escombraries o import que procedeixi 22-10-2008 Enllaç
Subvencions per donar suport al Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material curricular en els centres educatius del Masnou sostinguts amb fons públics que impartiran ensenyaments obligatoris 26-08-2008 Enllaç
Ajuts econòmics individuals per a l'adquisició de llibres escolars corresponents al curs 2008-2009 13-08-2008 Enllaç
Data Títol Bases reguladores
21-12-2020 Convocatòria de subvencions per a la pràctica esportiva individual per l`any 2017 Bases reguladores
21-12-2020 Convocatoria de subvenciones municipales para el asesoramiento en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y contables Bases reguladores
16-12-2020 Subvención nominativa a la entidad El Masnou con el Sáhara Bases reguladores
20-10-2020 Subvención nominativa a el Masnou con el Sáhara Bases reguladores
29-09-2020 Convocatòria concessió premi d`emprenedoria@elmasnou_jove Bases reguladores
29-09-2020 Convocatòria subvencions a empreses de nova creació Bases reguladores
15-07-2020 Subvención nominativa al Club de Patinaje del Masnou Bases reguladores
14-07-2020 Subvención nominativa al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Bases reguladores
14-07-2020 Conveni de col·laboració 2017 amb Masnougats Bases reguladores
11-07-2020 Subvención nominativa a la escuela Ferrer i Guàrdia Bases reguladores
11-07-2020 Subvención nominativa a la escuela Marinada Bases reguladores
11-07-2020 Subvención nominativa a la escuela Lluís Millet Bases reguladores
11-07-2020 Subvención nominativa a la Fundación Escolapias - Escolapias el Masnou Bases reguladores
08-07-2020 Subvención nominativa a la escuela Ocata Bases reguladores
08-07-2020 Subvención nominativa a la escuela Sagrada Familia Bases reguladores
08-07-2020 Subvención nominativa al instituto Maremar Bases reguladores
08-07-2020 Subvención nominativa al instituto Mediterránia Bases reguladores
08-07-2020 Subención nominativa a la escuela Rosa Sensat Bases reguladores
07-07-2020 Subvención nominativa a la Asociación de familiares de personas con enfermedad mental del Masnou (Esquima) Bases reguladores
07-07-2020 Subvención nominativa a la Asociación Quatre Quarts Bases reguladores
07-07-2020 Subvención nominativa a la Asociación Unesco del Masnou Bases reguladores
07-07-2020 Subvención nominativa a la Cruz Roja del Masnou, Alella i Teià Bases reguladores
07-07-2020 Subvención nominativa a la Fundación Privada del Maresme Bases reguladores
07-07-2020 Subvención nominativa a la Fundación Temps i Compromís Bases reguladores
07-07-2020 Subvención nominativa al Club del Judo y Gimnasia Rítmica del Masnou Bases reguladores
23-06-2020 Subvención nominativa a el Casal de la Gent Gran de Can Malet Bases reguladores
23-06-2020 Subvención nominativa a la Agrupación Sardanista del Masnou Bases reguladores
23-06-2020 Subvención nominativa a la Asociación Akonga, Acción Kon Ganas Bases reguladores
23-06-2020 Subvención nominativa a la Asociación Blancdeguix Bases reguladores
23-06-2020 Subvención nominativa a la Colla de Gigantes del Masnou Bases reguladores
23-06-2020 Subvención nominativa a la Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos del Masnou Bases reguladores
23-06-2020 Subvención nominativa a el Aula de Extensión Universitaria del Masnou Bases reguladores
23-06-2020 Subvención nominativa al Casal de los abuelos de Ocata Bases reguladores
23-06-2020 Subvención nominativa al Consejo Deportivo del Maresme Bases reguladores
23-06-2020 Subvención nominativa a la Asociación Fotográfica del Masnou Bases reguladores
23-06-2020 Subvención nominativa a Cáritas Parroquial del Masnou (Parroquia San Pedro) Bases reguladores
23-06-2020 Subvención nominativa al Esplai d'Avis de Can Mandri Bases reguladores
21-06-2020 Conveni col.laboració 2017 Esplai d`Avis Can Mandri Bases reguladores
21-06-2020 Conveni col.laboració 2017 Casal dels avis d`Ocata Bases reguladores
21-06-2020 Conveni col.laboració 2017 Casal Gent Gran Can Malet Bases reguladores
17-06-2020 Subvención nominativa a l'Associació de Defensa dels Animals del Masnou Bases reguladores
14-06-2020 Conveni de col·laboració 2017 amb la Fundació Molí d`en Puigvert Bases reguladores
01-06-2020 Conveni de col·laboració 2017 amb la Colla de Geganters Bases reguladores
31-05-2020 Conveni de col·laboració 2017 amb el Club de Patinatge el Masnou Bases reguladores
23-05-2020 Conveni de col·laboració amb el Club Judo i Gimnàstica Rítmica Bases reguladores
23-05-2020 Conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu del Maresme Bases reguladores
19-05-2020 Addenda 2017 conveni de col·laboració Fons Català de Cooperació Bases reguladores
15-05-2020 Conveni de col·laboració 2017 amb DISMA Bases reguladores
15-05-2020 Conveni de col·laboració 2017 amb la Fundació El Maresme Bases reguladores
15-05-2020 Conveni de col·laboració 2017 amb Afibromare Bases reguladores
15-05-2020 Conveni de col·laboració amb Esquima Bases reguladores
11-05-2020 Conveni de col·laboració 2017 amb l`escola Ocata Bases reguladores
11-05-2020 Conveni de col·laboració 2017 amb l`Escola LLuís Millet Bases reguladores
11-05-2020 Conveni de col·laboració 2017 amb l`IES Maremar Bases reguladores
11-05-2020 Conveni de col·laboració 2017 amb l`IES Mediterrània Bases reguladores
11-05-2020 Conveni de col·laboració 2017 amb l`escola Bergantí Bases reguladores
11-05-2020 Conveni de col·laboració 2017 amb l`escola Ferrer i Guàrdia Bases reguladores
11-05-2020 Conveni de col·laboració 2017 amb l`escola Marinada Bases reguladores
11-05-2020 Conveni de col·laboració amb l`Agrupació Sardanista Bases reguladores
11-05-2020 Conveni de col·laboració 2017 amb l`escola Sagrada Família Bases reguladores
11-05-2020 Conveni de col·laboració amb Akonga, Acción Kon Ganas Bases reguladores
11-05-2020 Conveni de col·laboració amb l`Associació Blancdeguix Bases reguladores
11-05-2020 Conveni de col·laboració amb l`Associació Fotogràfica El Masnou Bases reguladores
11-05-2020 Conveni de col·laboració amb Cor Scandicus Bases reguladores
11-05-2020 Conveni de col·laboració amb l`Associació UNESCO del Masnou Bases reguladores
11-05-2020 Conveni de col·laboració 2017 amb l`escola Rosa Sensat Bases reguladores
21-04-2020 Conveni de col·laboració 2017 amb ADAM Bases reguladores
10-04-2020 Convocatòria general de subvencions 2017 Àrea Comunitat i Persones Bases reguladores