Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quins convenis urbanístics ha signat aquest ens? Pots consultar-los aquí.

L'Ajuntament del Masnou no té signat cap conveni urbanístic