L'Ajuntament del Masnou té la seu electrònica publicada a l'adreça https://www.seu.cat/elmasnou. L'Ajuntament es fa responsable de la integritat, la veracitat i l'actualització dels continguts i els serveis que es troben publicats en aquesta adreça.
També reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no ser dintre dels seus dominis, les adreces següents  i els certificats corresponents:

Perfil de contractant:
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/elmasnou/customProf
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus de certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Tràmits electrònics:
URL: https://tramits.elmasnou.cat
Emès per a: Ajuntament del Masnou
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus de certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Tauler electrònic:
URL: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=811890004
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus de certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Catàleg de tràmits:
URL: https://cataleg.elmasnou.cat
Emès per a: Ajuntament del Masnou
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus de certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Sistemes de signatura digital acceptats

Per als tràmits amb els ciutadans i les empreses s'accepten les signatures electròniques generades amb qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior.


Segells electrònics d'òrgan emprats

Amb segells electrònics d'òrgan emesos per l'Agència Catalana de Certificació associats a l'Ajuntament del Masnou s'efectuen les actuacions administratives automatitzades següents:

  • Generació de còpies autenticades de sol·licituds, escrits o comunicacions presentades en el Registre d'entrada i sortida.
  • Tauler electrònic.