Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
CONCURS OPOSICIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC DE GESTIÓ 27-08-2018 2018.031(588) CONCURS OPOSICIO 3- Bases tècnic mig.pdf
7- Model instància tècnic mig.pdf
DOGC TECNIC.pdf
Convocatòria concurs-oposició auxiliars administratius i borsa de treball 4 22-08-2018 2018.030(586) concurs-oposicio lliure Auxiliars administratius 2- Bases aux. administratiu.pdf
7- Model instància aux. administratiu.pdf
Model decl. jurada.pdf
DOGC AUX.pdf
admesos i exclosos.pdf
BORSA TREBALL PROFESSORS DE MÚSICA 06-08-2018 2018.029(573) CONCURS LABORAL 1- Bases juliol 2018.pdf
0-ANUNCI BOP.pdf
Llista admesos i exclosos i data examen.pdf
8-Resultats prova català.pdf
10- Resultats concurs.pdf
12- Data entrevista.pdf
RESULTAT ENTREVISTA.pdf
RESULTAT FINAL.pdf
Convocatòria de 4 places d'administratiu mitjançant promoció interna 4 13-06-2018 2018.020(381) Promoció interna Administratiu C1 2- Bases promo interna.pdf
12- Anunci publicat al DOGC 13.06.18.pdf
LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS.pdf
PROVA CATALA.pdf
concurs.pdf
Practic.pdf
Teoric.pdf
Resultat final.pdf
BORSA DE TREBALL DEL SERVEI DE VIGILANTS I/O AGUTZIL 06-07-2018 2018/006(145) Concurs-oposició caràcter temporal i règim funcionari interi ANUNCI 6-7-18.pdf
BASES REGULADORES 6-7-18.pdf
14- Bases esmenades.pdf
Decret admesos i exclosos.pdf
29- Decret Esmena Admesos.pdf
30- Data proves.pdf
Resultat prova català.pdf
Resultat exercici coneixements.pdf
Resultat prova pràctica.pdf
Resultats finals.pdf
CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL D'ADMINISTRATIU, INFORMADOR GUIA DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DELS CASTELLS DEL BAIX GAIÀ A JORNADA PARCIAL 1 27-11-2017 2- Bases definitives.pdf
11- Instància model.pdf
13- Annex 2 Formulari per al·legació de mèrits.pdf
25- Edicte admesos i exclosos castell.pdf
Anunci prova de català.pdf
Anunci resultats prova 3 coneix. teòrics.pdf
Anunci resultats prova 4 coneix. pràctics (1).pdf
Anunci 6 resultat mèrits.pdf
Anunci 7 resultat entrevista..pdf
Anunci 8 resultats finals.pdf
Vigilant i/o agutzil 19-12-2016 2017/0005(187) Concurs-Oposició Lliure Funcionari interí Certificat Escolar Veure Bases 1- Anunci.pdf
2- Bases.pdf
3- Modificació Bases prova física.pdf
4- Anunci admesos i exclosos .pdf
5- Modificació membres tribunal.pdf
6- Resolució admesos i exclosos definitius.pdf
7- Anunci resultats prova català i dates examen psicotècnic i entrevista.pdf
8- Anunci resultats psicotècnic i data prova de coneixaments i pràctica.pdf
Anunci resultats concurs.pdf
Anunci resultats proves fisiques.pdf
Anunci resultats finals.pdf