Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 757.000
2.015 917.000
2.014 788.000
2.013 927.000
2.012 1.068.000
2.011 1.188.000
2.010 1.065.000