Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Ordenança municipal reguladora de les prestacions socials de caràcter econòmic http://www.bruc.cat/documents/anunci-bop-aprov-definitiva-07022017-01.pdf