Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Planejament urbanístic 26-02-2018 Enllaç
Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable 13-12-2017 Enllaç
Pla de protecció civil 03-08-2017 Enllaç
Ordenança de terrasses i elements supletoris 22-03-2017 Enllaç
Pla d'adequació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió 08-03-2017 Enllaç
Reglament d'ús dels equipaments i espais municipals 05-07-2016 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 02-02-2016 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de les prestacions socials de caràcter econòmic 18-06-2013 Enllaç
Ordenança reguladora de l'Administració electrònica 07-06-2012 Enllaç
Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici 30-12-2010 Enllaç
Reglament de règim intern de l'Escola Bressol Municipal La Cadireta 15-09-2010 Enllaç
Creació del fitxer automatitzat 30-12-2008 Enllaç
Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 12-01-2004 Enllaç
Reglament per a l'ús de la llengua catalana 15-05-2002 Enllaç
Ordenança municipal reguladora de l'atorgament de llicències de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions 09-01-2002 Enllaç
Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres 05-01-2002 Enllaç
Ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics 14-11-1998 Enllaç
Resum Data publicació Enllaç
Ordenança municipal reguladora de les prestacions socials de caràcter econòmic http://www.bruc.cat/documents/anunci-bop-aprov-definitiva-07022017-01.pdf