D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu (PFO) 07-07-2017 Enllaç
Tècnic mitjà treballador social, Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica 19-12-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu (PFO) 24-08-2016 Enllaç
Dinamitzador cultural per al Punt d'Informació Juvenil 10-08-2016 Enllaç
Operari de brigada de serveis generals (PFO) 27-06-2016 Enllaç
Enginyer tècnic municipal 07-04-2016 Enllaç
Agent de la Policia Local 01-03-2016 Enllaç
Agent notificador - operari de serveis múltiples 04-09-2015 Enllaç
Operari de neteja 02-02-2015 Enllaç
Oficial primera per la brigada municipal (PFO) 15-04-2014 Enllaç
Operari per la brigada municipal (PFO) 15-04-2014 Enllaç
Arquitecte 02-07-2012 Enllaç
Agent de la policia local 07-06-2011 Enllaç
Treballador familiar 13-05-2010 Enllaç
Educador social 29-04-2010 Enllaç
Treballador social 19-03-2010 Enllaç
Tècnic de cultura 28-10-2009 Enllaç
Arquitecte 10-07-2009 Enllaç
Tècnic d'inserció laboral 09-04-2009 Enllaç
Places de personal funcionari i laboral 27-06-2008 Enllaç
Tècnic informàtic 13-03-2008 Enllaç
Tècnic d'urbanisme 13-03-2008 Enllaç
Arquitecte 13-03-2008 Enllaç
Enginyer tècnic 13-03-2008 Enllaç
Arquitecte tècnic 13-03-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu 17-12-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu 11-12-2007 Enllaç
Agent de la policia local 18-07-2007 Enllaç
Tècnic d'inserció laboral 30-03-2006 Enllaç
Eventual de Cultura 30-03-2006 Enllaç
Treballador social d'atenció social primària 31-05-2005 Enllaç
Operari - peó brigada de serveis 03-11-2004 Enllaç
Agent de la policia local 21-10-2004 Enllaç
Auxiliar administratiu 11-08-2004 Enllaç
Conserge d'escola 22-07-2004 Enllaç
Vigilant 27-02-2004 Enllaç
Conserge escola 08-04-2003 Enllaç
Auxiliar administratiu 08-04-2003 Enllaç
Operari Brigada de Serveis 26-03-2003 Enllaç
Vigilant 25-02-2003 Enllaç
Auxiliar Administratiu 18-11-2002 Enllaç
Tècnic 31-10-2002 Enllaç
Conserge 03-07-2002 Enllaç
Vigilant 03-05-2002 Enllaç