Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols conèixer algun conveni col·lectiu? En aquest apartat hi pots trobar tots aquells que tenen relació amb aquest ens.

Caràcter funcionarial:

  • 2n Pacte de condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de Tarragona [PDF]
  • 2n Pacte de condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de Tarragona [DOC]
  • Històric de publicacions oficials convenis personal funcionari a través del CIDO

Caràcter laboral de la Diputació

  • 7è Conveni Col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Tarragona [PDF]
  • 7è Conveni Col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Tarragona [DOC]
  • Històric de publicacions oficials convenis personal laboral a través del CIDO

Caràcter laboral de BASE - Gestió d'Ingressos

  • Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de BASE-Gestió d’Ingressos [PDF]
  • Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de BASE-Gestió d’Ingressos [DOC]
  • Històric de publicacions oficials convenis personal laboral de BASE- Gestió d'Ingressos a través del CIDO