Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari.

Resum Data de publicació Enllaç
Subvencions per a entitats i associacions que fomentin projectes i activitats d'interès públic local en l'àmbit de l'educació per al 2n i 3r trimestres del curs escolar 25-05-2018 Enllaç
Subvencions a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per a l'adquisició de llibres de text, curs escolar 2018-2019 24-05-2018 Enllaç
Subvencions de foment de l'esport municipal de 2009 25-05-2009 Enllaç
Places socials a la llar d'infants municipal, curs 2017/2018 07-08-2017 Enllaç
Places socials al centre de formació d'adults M. Dolors Paul, curs 2017-2018 07-08-2017 Enllaç
Subvencions a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per a l'adquisició de llibres de text, curs escolar 2017-2018 15-06-2017 Enllaç
Subvencions per a entitats i associacions que fomentin projectes i activitats d'interès públic local en l'àmbit de l'educació per al 2n i 3r trimestres del curs 2016/2017 09-06-2017 Enllaç
Subvencions a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per a l'adquisició de llibres de text, curs escolar 2016-2017 01-08-2016 Enllaç
Places socials per a la llar d'infants municipal, curs 2016-2017 13-07-2016 Enllaç
Places socials per al Centre de Formació d'Adults M. Dolors Paul, curs 2016-2017 13-07-2016 Enllaç
Subvencions a entitats i associacions que fomentin projectes i activitats d'interès públic local en l'àmbit de l'educació per al 2n i 3r trimestres del curs 2015/2016 13-07-2016 Enllaç
Places socials per a la llar d'infants municipal, curs 2015-2016 02-07-2015 Enllaç
Places socials per al Centre de Formació d'Adults M. Dolors Paul, curs 2015-2016 02-07-2015 Enllaç
Subvencions a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per a l'adquisició de llibres de text, curs escolar 2015-2016 06-06-2015 Enllaç
Bases per a la concessió de les places socials a la llar d'infants municipal, curs 2014-2015 01-10-2014 Enllaç
Bases per a la concessió de places socials per al Centre de Formació d'Adults M. Dolors Paul, curs 2014-2015 01-10-2014 Enllaç
Servei de desplaçament per a persones amb problemes de mobilitat i accessibilitat a prestacions i serveis bàsics 19-08-2014 Enllaç
Subvencions a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per a la posada a disposició de llibres de text per al curs escolar 2014-2015 02-06-2014 Enllaç
Adjudicació de 31 habitatges dotacionals públics situats a l'avinguda Tarragona, núm. 149-151 28-03-2014 Enllaç
Ajuts socials relatius a les transmissions de l'habitatge habitual en els supòsits d'execució hipotecària i dació en pagament 06-03-2014 Enllaç
Ajuts socials relatius a les transmissions de l'habitatge habitual en els supòsits d'execució hipotecària i dació en pagament 06-03-2014 Enllaç
Concessió de places socials a la llar d'infants municipal de Cunit per al curs escolar 2013/2014 22-08-2013 Enllaç
Ajuts econòmics temporals individuals i d'emergència social 19-08-2013 Enllaç
Subvencions a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides per a la posada a disposició de llibres de text per al curs escolar 2013-2014 20-06-2013 Enllaç
Adjudicació de 29 habitatges dotacionals públics situats a l'avinguda Tarragona núm. 141-151 29-05-2013 Enllaç
Subvencions a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per a la posada a disposició de llibres de text pel curs escolar 2012-2013 03-01-2013 Enllaç
Ordenança general de subvencions 04-12-2012 Enllaç
Bases d'adjudicació d'habitatges protegits per a joves 25-05-2012 Enllaç
Subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text per a l'exercici 2012, corresponen al curs escolar 2011-2012 02-05-2012 Enllaç
Subvencions a entitats i associacions que fomentin projectes i activitats d'interès públic local en l'àmbit de l'educació corresponent a l'any 2011 22-08-2011 Enllaç
Subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text corresponent a l'any 2011 22-08-2011 Enllaç
Subvencions a entitats i associacions que fomentin projectes i activitats d'interès públic local en l'àmbit de l'educació corresponent a l'any 2010 08-08-2011 Enllaç
Subvencions de foment de l'esport municipal de 2011 21-07-2011 Enllaç
Subvencions per al foment d'iniciatives culturals durant el 2011 14-06-2011 Enllaç
Ajuts de teleassistència domiciliària 20-04-2011 Enllaç
Subvencions a l'habitatge per a l'exercici 2011 20-12-2010 Enllaç
Concessió de places socials a les llars d'infants de Cunit 10-11-2010 Enllaç
Ajudes econòmiques temporals individuals i d'emergència social per a l'any 2010 31-08-2010 Enllaç
Subvencions a entitats, associacions, col·lectius i particulars destinades a programes i activitats d'interès públic local promogudes per la Regidoria de Serveis Socials 31-08-2010 Enllaç
Ajuts per a l'escolarització en llars d'infants de titularitat municipal de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides per al curs escolar 2010-2011 13-07-2010 Enllaç
Subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text corresponent a l'any 2010 28-06-2010 Enllaç
Subvencions extraordinàries de foment cultural al 2010 07-06-2010 Enllaç
Subvencions per al foment d'iniciatives culturals durant el 2010 25-05-2010 Enllaç
Subvencions de foment de l'esport municipal de 2010 13-05-2010 Enllaç
Subvencions a l'habitatge per a l'exercici 2010 08-01-2010 Enllaç
Subvencions a entitats, associacions i particulars destinades a programes i activitats d'interès públic local promogudes per la Regidoria de Serveis Socials 20-10-2009 Enllaç
Ajudes econòmiques temporals individuals i d'emergència social per a l'any 2009 27-08-2009 Enllaç
Ajuts per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides per al curs escolar 2009-2010 01-07-2009 Enllaç
Subvencions a entitats, associacions i particulars destinades a programes i activitats d'interès públic local promogudes per la Regiduria d'Educació i Formació 01-07-2009 Enllaç
Subvencions extraordinàries de foment cultural i veïnal a realitzar per a l'any 2009 15-05-2009 Enllaç
Subvencions de foment cultural i veïnal per a l'any 2009 23-04-2009 Enllaç
Subvencions a l'habitatge per a l'exercici 2009 18-12-2008 Enllaç
Subvencions de l'IBI de l'exercici 2009, a pensionistes i a persones empadronades majors de 65 anys i/o pensionistes amb pocs recursos 08-09-2008 Enllaç
Subvencions de l'IBI de l'exercici 2009, a persones menors de 35 anys 08-09-2008 Enllaç
Subvencions a entitats, associacions, col·lectius i particulars destinades a programes i activitats d'interès públic local promogudes per les Regidories de Serveis Socials i Educació i Formació per a l'any 2008 13-08-2008 Enllaç
Ajudes econòmiques temporals individuals i d'emergència social per a l'any 2008 25-07-2008 Enllaç
Ajuts de teleassistència domiciliària 25-07-2008 Enllaç
Ajuts per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides per al curs escolar 2008-2009 25-07-2008 Enllaç
Subvencions per a la realització de programes esportius a Cunit al 2008 08-07-2008 Enllaç
Subvencions per a la realització de programes culturals i veïnals a Cunit per a l'any 2008 26-06-2008 Enllaç
Subvencions de l'IBI de l'exercici 2008, a pensionistes i a persones empadronades majors de 65 anys i/o pensionistes amb pocs recursos 27-09-2007 Enllaç
Subvencions de l'IBI de l'exercici 2008, a persones menors de 30 anys 27-09-2007 Enllaç
Subvencions, ajuts i/o convenis de les Àrees de Serveis Socials i Ensenyament per a l'any 2007 18-05-2007 Enllaç
Subvencions per a la realització de programes culturals, veïnals i esportius per a l'any 2007 02-05-2007 Enllaç
Subvencions de l'IBI de l'exercici 2007 24-08-2006 Enllaç
Subvencions, ajuts i/o convenis de les Àrees de Serveis Socials i Ensenyament per a l'any 2006 16-06-2006 Enllaç
Subvencions per a la realització de programes culturals, veïnals i esportius per a l'any 2006 06-04-2006 Enllaç
Subvencions de l'IBI de l'exercici 2006 07-09-2005 Enllaç
Subvencions per a la realització de programes culturals, veïnals i esportius per a l'any 2005 23-05-2005 Enllaç
Subvencions, ajuts i/o convenis de les Àrees de Serveis Socials i Ensenyament per a l'any 2005 23-05-2005 Enllaç
Reglament general de subvencions 20-04-2005 Enllaç
Subvencions de l'IBI de l'exercici 2005 18-09-2004 Enllaç
Subvencions de caràcter singular, extraordinari o urgent 24-08-2004 Enllaç
Subvencions, ajuts i/o convenis de les Àrees de Serveis Socials i Ensenyament per a l'any 2004 24-08-2004 Enllaç
Subvencions de l'impost sobre béns immobles corresponent a l'exercici 2005 13-08-2004 Enllaç
Subvencions, ajuts i/o convenis de les àrees de cultura, joventut i veïnals per a l'any 2004 26-03-2004 Enllaç
Subvencions, ajuts i/o convenis de l'Àrea d'Esports per a l'any 2004 05-02-2004 Enllaç
Subvencions de l'IBI de l'exercici 2004 13-10-2003 Enllaç
Participació de la Fira d'Artesania de l'any 2003 30-05-2003 Enllaç
Subvencions i ajuts per activitats que siguin d'interès públic local 22-05-2003 Enllaç
Ajuts a les entitats que promouen activitats d'acció social, ensenyament i cooperació al desenvolupament per a l'any 2003 06-05-2003 Enllaç
Subvencions, ajuts i/o convenis de les àrees de cultura, de l'esport i de joventut 26-02-2003 Enllaç
Subvencions de l'IBI de l'exercici 2003 02-07-2002 Enllaç
Subvencions per la Cultura, Esports, Joventut i Veïnals per a l'any 2002 22-02-2002 Enllaç
Ajuts a les entitats que promouen activitats d'acció social, ensenyament i cooperació al desenvolupament 05-02-2002 Enllaç
Data Títol Bases reguladores