Informació institucional i organitzativa

El Consorci d’Osona de serveis socials és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local.

L'objecte i finalitat del Consorci és la prestació efectiva dels serveis socials bàsics dels municipis consorciats i dels serveis socials especialitzats que li siguin delegats o es faci encàrrec de gestió.

Les funcions que corresponen al Consorci són les que s’enumeren a l’article 31 de la Llei Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials així com la prestació dels serveis socials especialitzats que es detallen en l’article 32 de la mateixa llei.

Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
No trobeu la informació?
Exerciu el vostre dret d'accés a la informació pública

Ajuda'ns a millorar

Participació
Fomentem i potenciem la participació ciutadana i l'acció comunitària, perquè la ciutadania s'impliqui en els processos i les actuacions del consorci. Participa-hi!
Queixes i suggeriments
Has vist quelcom que no t'agrada o potser tens alguna bona idea pel consorci? T'escoltem.
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consorci.
Normativa Normativa
Conegueu les normatives i ordenances aprovades pel consorci.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.