Si necessites informació bàsica sobre aquest ens, com ara el CIF, qui n'és el responsable, l'adreça electrònica o consultar la seva pàgina web, aquí pots trobar aquestes dades.

Adreça
Major, 88
Municipi
Móra la Nova
Telèfon
977400347
Fax
977414274
CIF
P4300051B
Comarca
Ribera d'Ebre
Codi comarca
8103040003
Província
Tarragona
Codi província
8004330008
CAPICOM
Any cens
Cens
Codi tipus
12
Superfície
Article
Tipus
Consorcis
Codi postal
43770
Horari
Dissolt
N
SIGLACOM
Altura
HD
H
Capital
E-mail
aodl@moralanova.cat
Web
Partit judicial
Partit electoral
Gentilici
Localitat CP
Móra la Nova
Delegació govern
Terres de l'Ebre
MUNICAT
Àmbit
Situació geogràfica municipi
Situació geogràfica comarca
Plànol carrers
Salutació
Benvolgut president
Data actualització
2018-01-04T00:00:00
Codi ens
9823630008
Ordenació alfabètica
C. Prom. sòl industrial Molló a Ribera Ebre
Nom complet
Consorci per a la promoció de sòl industrial del Molló a la Ribera d'Ebre
Data actualització
2018-01-29T00:00:00
Tràmits
0
Catàleg de serveis
0
Carpeta ciutadana
0
Seu electrònica
Tauler electrònic
0
Perfil de contractant
0
Descripció perfil de contractant
Sense perfil de contractant
Visor cartogràfic
0
Visor urbanisme
Té notificació electrònica
NO
Notificació electrònica
Té factura electrònica
NO
Factura electrònica
0
Té instància genèrica
NO
Té ordenança reguladora
NO
És entitat de registre TCAT
NO
És entitat de registre IDCAT
NO