Si necessites informació bàsica sobre aquest ens, com ara el CIF, qui n'és el responsable, l'adreça electrònica o consultar la seva pàgina web, aquí pots trobar aquestes dades.

Adreça:Finca Camps i Armet, sn

Municipi:Monells

Codi Postal: 17121

Telèfon: 972-643695

Fax 972-630877

CIF P6700016F

Comarques: Baix Empordà i Gironès

Província Girona

E-mail consorci@gavarres.cat

Web: www.gavarres.cat

Nom complert: Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres