El Consorci Administració Oberta de Catalunya té la Seu electrònica publicada a l'adreçahttps://www.seu.cat/consorciaoc.  El Consorci AOC es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça.  També reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats: 

Informació del Catàleg de serveis i condicions de prestació de serveis

URL: https://www.aoc.cat
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus de certificat: Certificado del servidor SSL

Perfil de Contractant

URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Tràmits electrònics

URL: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=723
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Notificacions electròniques

URL: https://usuari.enotum.cat
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Factures electròniques

URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=0
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Tauler electrònic

URL: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=9821920002
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Sistemes de signatura acceptats

Per als tràmits amb els ciutadans i les empreses s'acceptaran les signatures electròniques generades amb qualsevol certificat classificat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya amb un nivell 3 o superior.

Segells electrònics d'òrgan emprats

Amb segells electrònics d'òrgan emesos per l'Agència Catalana de Certificació associats al Consorci Administració Oberta de Catalunya s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:

  • Generació de còpies autenticades de les sol·licituds, escrits o comunicacions presentades en el registre d'entrada i sortida.
  • Notificació electrònica a ciutadans i empreses.