D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Borsa de treball de places d'Agent d'ocupació i desenvolupament local (PFO) 01-08-2017 Enllaç
Tècnic de suport jurídic 25-07-2017 Enllaç
Tècnic jurídic (PFO) 25-07-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Dinamitzador del turisme estranger 20-04-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Dinamitzador general de turisme 20-04-2017 Enllaç
Borsa de treball de places de Peó de la brigada municipal (PFO) 07-04-2017 Enllaç
Educador social 20-01-2017 Enllaç
Borsa de treball de places d'Educador per a la llar d'infants l'Abellerol 09-11-2016 Enllaç
Prospector d'empreses (PFO) 04-07-2016 Enllaç
Borsa de treball de places d'Administratiu 03-06-2016 Enllaç
Ajudant d'electricista (PFO) 31-05-2016 Enllaç
Ajudant d'obres (PFO) 31-05-2016 Enllaç
Tècnic mitjà de gestió d'equipaments 30-12-2015 Enllaç
Tècnic mitjà de recursos humans i coordinació de l'Oficina d'Atenció Ciutadana 28-07-2015 Enllaç
Tècnic mitjà de recursos humans i coordinació de l'Oficina d'Atenció Ciutadana 03-07-2015 Enllaç
Ajudant d'electricista (PFO) 11-03-2015 Enllaç
Auxiliar de neteja d'instal·lacions municipals (PFO) 11-03-2015 Enllaç
Ajudant de jardineria (PFO) 11-03-2015 Enllaç
Ajudant d'obres (PFO) 11-03-2015 Enllaç
Ajudant de neteja viària i instal·lacions municipals a l'aire lliure (PFO) 11-03-2015 Enllaç
Tècnic auxiliar de biblioteca 15-01-2015 Enllaç
Oficial primera d'obres 05-12-2014 Enllaç
Enginyer tècnic 12-03-2014 Enllaç
Tècnic mitjà d'educació i serveis socials 04-10-2012 Enllaç
Oficial de primera instal·lacions de la brigada municipal 27-09-2012 Enllaç
Oficial 2a 27-09-2012 Enllaç
Oficial 2a per a la deixalleria municipal 27-09-2012 Enllaç
Conserge 14-08-2012 Enllaç
Netejador 14-08-2012 Enllaç
Cap de del mercat de venda no sedentària i Agent notificador 06-08-2012 Enllaç
Educador 27-07-2012 Enllaç
Mestre 27-07-2012 Enllaç
Recepcionista 04-07-2012 Enllaç
Peó de brigada 04-07-2012 Enllaç
Bases generals per a la selecció de places de la plantilla de funcionaris i personal laboral 21-03-2012 Enllaç
Auxiliar administratiu 08-02-2012 Enllaç
Administratiu 06-10-2011 Enllaç
Tècnic mitjà de gestió 15-09-2011 Enllaç
Tècnic mitjà de gestió 17-05-2011 Enllaç
Tècnic mitjà de gestió 27-04-2011 Enllaç
Vigilant - guàrdia municipal 07-01-2011 Enllaç
Tècnic recursos humans 06-10-2010 Enllaç
Bases generals dels processos selectius de personal 31-05-2010 Enllaç
Encarregat brigada municipal 29-05-2010 Enllaç
Tècnic mitjà de gestió 12-05-2010 Enllaç
Arquitecte 17-03-2010 Enllaç
Administratiu 21-07-2009 Enllaç
Vigilant - guàrdia municipal 21-07-2009 Enllaç
Mestre 21-07-2009 Enllaç
Educador llar d'infants 21-07-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 21-07-2009 Enllaç
Tècnic superior en educació infantil 08-08-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu de suport 08-08-2008 Enllaç
Mestre, especialitat educació infantil 17-07-2008 Enllaç
Guàrdia municipal 20-05-2008 Enllaç
Treballador familiar 22-10-2007 Enllaç
Vigilant municipal 16-08-2007 Enllaç
Educador social 29-06-2007 Enllaç
Treballador familiar 29-06-2007 Enllaç
Treballador social 29-06-2007 Enllaç
Tècnic de promoció econòmica, comerç i turisme 07-05-2007 Enllaç
Auxiliar de biblioteca 10-04-2007 Enllaç
Cap de vigilants 12-09-2006 Enllaç
Vigilant de seguretat 12-09-2006 Enllaç
Tècnic superior en educació infantil 01-08-2006 Enllaç
Assistent turístic 25-05-2006 Enllaç
Tècnic superior en educació infantil 01-08-2005 Enllaç
Assistent dels grups turístics de les Coves del Salnitre 22-07-2005 Enllaç
Tècnic de règim intern i planificació municipal 16-04-2004 Enllaç
Auxiliar de biblioteca 21-11-2003 Enllaç
Assistent dels grups turístics de les Coves del Salnitre 30-10-2003 Enllaç