En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Els indicadors ITA són una eina que l'organització no governamental Transparència Internacional posa a disposició dels ajuntaments per mesurar el seu nivell de transparència.

participa.jpg

41 preguntes per avaluar la informació del web municipals per al Mapa de les bones pràctiques per a la comunicació pública a Catalunya elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona.