Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla General d'Ordenació Urbana, que en defineix l'ordenació i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla General.

- Mapa urbanístic de Catalunya

http://dtes.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do

- Registre de planejament urbanístic de Catalunya (font: Generalitat)

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html

- Documents en pdf del Pla d'Ordenació Urbanística aprovat definitivament i publicat al DOCG de 25 de febrer de 2016 (font: Paeria de Cervera)