Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
13 893.469 26 349.771 47 31-12-2017
7 591.405 11 393.677 39 30-09-2017
9 796.877 2 251.074 37 30-06-2017
11 669.284 0 331.674 37 31-03-2017
9 805.199 -8 374.761 33 31-12-2016
9 492.255 3 359.586 36 30-09-2016
11 731.935 -6 248.076 37 30-06-2016
6 329.061 4 321.576 35 31-03-2016
14 758.973 -16 206.766 38 31-12-2015
4 694.895 -8 496.992 29 30-06-2015
4 509.351 -11 244.638 29 31-03-2015
15 908.332 -11 316.266 38 31-12-2014
1 645.885 12 275.358 34 30-09-2014