Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

 

A continuació es poden consultar el Plans i els Programes anuals i pluriennals que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques de l’Ajuntament de Centelles:

Títol Regidoria/Àrea Data

Centelles Responsable
- Presentació RSC CENTELLES 
- 1. INFORME BONES PRACTIQUES RSC CENTELLES
- 2. INFORME DIAGNOSI RSC CENTELLES
- 3.PLA ACCIO RSC CENTELLES

Implica totes les regidories 2017
Pla de Mandat Implica totes les regidories 2016
 
Pla de Prevenció en el Consum de Drogues Benestar i família i Joventut 2006
 
Pla Estratègic d’Educació + Cultura (2019-2022) Educació i Cultura 2019
 
PEM Àrees Pública Concurrència “Festa del Pi” de Centelles  Governació 2013
Inuncat Governació 2012
Neucat Governació 2011
Infocat Governació 1999
 

I Pla comarcal d’igualtat de gènere d’Osona. Regidoria d’Igualtat

[Ple 7 de març de 2018]

Igualtat 2018

Pla comarcal per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona 

[Ple 7 de març de 2018]

Igualtat 2016-2020
 
Pla Jove Joventut 2016-2020
 
Agenda 21. Pla d’acció per a la Renovació del Compromís Ambiental Medi ambient 2017
 
Pla Territorial parcial de les Comarques Centrals Planificació Territorial 2008
Pla especial de delimitació definitiva dels espais del PEIN: Turons de la Plana Ausetana, la Sauva Negra, Gallifa i el Moianès Planificació Territorial 2000
Pla Especial del Centre Històric i dels elements d'interès Planificació Territorial 1994
Pla General d’Ordenació Municipal Planificació Territorial 1983
 
Pla de Barris Planificació Territorial i Promoció Econòmica 2010
 
Pla de Mobilitat Qualitat Urbana i Mobilitat 2016

Pla director de clavegueram del municipi de Centelles
- Documentació d'informació bàsica
- Documentació escrita
- Documentació gràfica

Qualitat Urbana i Mobilitat 2012
Pla d’ambientalització de festes i esdeveniments populars Qualitat Urbana i Mobilitat 2008
Pla de mobilitat urbana a Centelles Qualitat Urbana i Mobilitat 2007
Pla d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics Qualitat Urbana i Mobilitat 2004
 
Programa PAFES: Programa d’Activitat Física, Esport i Salut Sanitat 2010