Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

Convocatòria LLD-01/2018 per a la provisió del lloc de treball, mitjançant sistema de lliure designació, de director/a general del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Termini presentació instàncies des del 27 de juny de 2018 i fins al 24 de juliol de 2018

BOPB plaça director general

DOGC plaça director general

Instància convocatòria

Llista d'admesos i exclosos

Convocatòria E-01/20018 per a la provisió del lloc de treball de cap d'unitat de gestió de col·leccions del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Decret convocatòria E-01/2018

BOPB conv E-01/2018

DOGC conv E-01/2018

Convocatòria E-02/20018 per a la provisió del lloc de treball de cap d'unitat de programes educataius del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Drecret convocatòria E-02/2018

BOPB conv E-02/2018

DOGC conv E-02/2018