Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols consultar la documentació que ha estat eliminada? El Registre d’eliminació de documents informa de tota la documentació de l’ens que ha estat eliminada seguint les directrius de Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya.

Registre d'eliminació de documents

Aquest registre és l'instrument que informa dels processos d'eliminació de documents del Museu. El Registre d'eliminació es va crear al Museu a l'empara de l'article 12 del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents, que estableix l’obligatorietat de tots els titulars de documents públics de disposar d’un registre de destrucció de documents.

Registre csv

Registre xls

Registre pdf