Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Estàs interessat en conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens i que permet identificar i agrupar física o intel·lectualment els seus documents i facilitar-ne  la seva recuperació.

Podeu consultar i descarregar-vos el Quadre de classificació documental del Consorci de les Drassanes Reials i MMB en els següents fitxers:

QCD.xlsx

QCD.cvs

QCD.pdf

 

També podeu consultar i descarregar-vos els Quadres de classificació documental d'altres fons arxivístics públics i privats gestionats per l'MMB:

QCDPP.docx

QCPP.txt

QCPP.pdf