Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Treballador/a social 1 24-01-2018 12-02-2018 Concurs oposició Laboral fixe A2 Obert termini de presentació de sol·licituds Termini de presentació de sol·licituds del 24 de gener al 12 de febrer ambdós inclosos - Anunci BOP bases
- Anunci DOGC convocatòria
- Model sol·licitud
CONVOCATÒRIA D'EDUCADORS/ES SOCIALS 2 Concurs-oposició Laboral fixe A2 Presentació de sol·licituds 11-12-2017

Publicats resultats finals del concurs-oposició

- Anunci BOP bases
- Convocatòria DOGC
- Formulari sol·licitud
- Anunci d'admesos i exclosos
- Resultats finals concurs-oposició
CONVOCATÒRIA DE TÈCNIC/A D'IMMIGRACIÓ 1 24-05-2017 12-06-2017 Concurs-oposició Laboral fixe A2 Procés de selecció 20-09-2017

Resolució final del Tribunal

 

- Bases BOP
- Convocatòria DOGC
- Model sol·licitud
- Anunci admesos i exclosos
- Relació definitiva d'admesos i exclosos i convocatòria al 1r exercici
- Resultats 1a prova i convocatòria 2a i 3a prova
- Acord del tribunal. Resultats finals
CONVOCATÒRIA D'ORDENANÇA-SERVEIS LOGÍSTICS 1 24-01-2017 13-02-2017 Concurs-oposició Laboral fixe Agrupacions professionals Finalitzat

Resolució final del Tribunal

 

- Bases
- BOE
- Resultat entrevista i mèrits. Resolució final

Les dades i els documents de les convocatòries de personal les trobareu a la relació superior.

Feu servir la barra de desplaçament per veure tota la informació.

 

AVISOS

Convocatòria de tècnic/a d'immigració i acollida

Publicat la resolució final del tribunal (vegeu el document a la relació superior)

 

Convocatòria de educadors/es socials

* El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia el 20 de juliol i finalitza el 8 d'agost.

Trobareu el formulari de sol·licitud en la relació superior.

La sol·licitud signada, juntament amb tota la documentació requerida a les bases de la convocatòria i aquella que el sol·licitant tingui a bé d’adjuntar per acreditar els mèrits relacionats previstos a la base 7.1.c), es podrà presentar:

1.- Al Registre Electrònic General mitjançant el tràmit d’instància genèrica de la seu electrònica del Consell comarcal de l’Urgell. En aquest cas la sol·licitud i la tramesa s’hauran de signar mitjançant un certificat electrònic reconegut que acrediti la personalitat del sol·licitant.

2.- En algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La sol·licitud aportada a qualsevol registre presencial admès haurà de ser original signada autògrafa.

La presentació de la sol·licitud/instància sense signar vàlidament implicarà l’exclusió provisional del/de la candidat/a, fins a la subsanació del tràmit.