Serveis, tràmits i gestions

Ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques de la comarca de l’urgell Convocatòria d'ajuts individuals de menjador


Com tramitar-la

 1. Omplir la sol·licitud d’ajuda de menjador amb totes les dades.

  Recordeu que heu de marcar si sou o no usuaris de serveis socials i també de quina manera voldreu gaudir de la beca (50 % tots els dies del curs o compactat dl-dc-dv i no tots els dies del curs)

   

 2. Omplir la fulla de signatures de la unitat  familiar, que tots els membres majors de 18 anys la signin i escanejar-la per adjuntar-la a la sol·licitud.

  Si no adjunteu aquesta fulla a la sol·licitud l’haureu de presentar presencialment al Departament de Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Urgell i tindreu 10 dies des de l’endemà de la tramesa de la sol·licitud.

   

 3. Escanejar la documentació obligatòria i aquella no obligatòria que serveixi per donar-vos més punts .

 4. Un cop omplerta tota la sol·licitud, la fulla de dades de la resta de la unitat familiar i la documentació escanejada ho haureu d’adjuntar a la instancia genèrica de la pàgina web i la signareu electrònicament.

Govern obert i transparència
La informació generada pel govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.