Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

ÀREES DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL GOVERN COMARCAL
 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA, RÈGIM INTERIOR I HISENDA
 
Il·lm. Sr. Joan Manso i Bosoms
 
Subàrea de Recursos Humans i Gestió Administrativa
 
Il·lm. Sr. Joan Manso i Bosoms
 
Subàrea de Pressupost, Contractació i Patrimoni Comarcal
 
Sr. Lluís López i Lafuente
 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
 
Sr. Eudald Picas i Mitjavila
 
Subàrea de Residus, Transports, Mobilitat i Habitatge
 
Sr. Eudald Picas i Mitjavila
 
Subàrea de Medi Natural
 
Sr. Enric Gràcia i Barba
 
Subàrea d'Intervenció Ambiental i Sanejament
 
Sr. Joan Albamonte i Ventanyol
 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT COMARCAL
 
Sr. Miquel Rovira i Comas
 
 
 
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
 
Sra. Immaculada Constans i Ruiz
 
Subàrea de Benestar Social
 
Sra. Immaculada Constans i Ruiz
 
Subàrea de Cultura, Salut i Consum
 
Sr. Josep Estragués i Bonada
 
Subàrea d'Esports
 
Sr. Jordi Caparrós i Marcer
 
Subàrea d'Ensenyament i Escola Comarcal de Música
 
Sra. Dolors Cambras i Saqués
 
Subàrea de Joventut
 
Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret
 
 
 
ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSFRONTERERES, MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ I INNOVACIÓ TERRITORIAL
 
Sr. Josep Coma i Guitart
 
 

Gerent: Albert Puigvert i Tuneu

CONSELLERS/ERES MANDAT 2015-2019: 
 
 
 
 
 Il·lm. Sr. Joan Manso i Bosoms (CiU)
 
 
 
 
 
 Sr. Eudald Picas i Mitjavila (CiU)
 
 
 
 
 
 Sr. Miquel Rovira i Comas (CiU)
 
 
 
 
 
 Sra. Immaculada Constans i Ruiz (CiU)
 
 
 
 
 
 Sr. Josep Coma i Guitart (CiU)
 
 
 
 
 
 Sr. Joan Albamonte i Ventanyol (CiU)
 
 
 
 
 
 Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret (CiU)
 
 
 
 
 
 Sr. Josep Estragués i Bonada (CiU)
 
 
 
 
 
 Sra. Dolors Cambras i Saqués (CiU)
 
 
 
 
 
 Sr. Enric Gràcia i Barba (CiU)
 
 
 
 
 
 Sr. Jordi Caparrós i Marcé (MES)
 
 
 
 
 
 Sr. Lluís López i Lafuente (MES)
 
 
 
 
 
 Sr. Jordi Batchelli i Aulinas (ERC-AM)
 
 

 
 
 Sr. Jaume Garcia i Anglada (ERC-AM)
 
 
 
 
 
 Sr. Roger Bosch i Capdevila (ERC-AM)
 
 
 
                     
 
 Sr. Josep Tremps i Bosch (IpO-AM) (ERC)
 
 
 
 
 
 Sr. Joan Dordas i Riu (IdC-AM) (ERC-AM)
 
 
 
 
 
 Sra. Anna Belén Avilés i Ramos (PSC)
 
 

 
 
 Sra. Mariona Baraldés i Cabarrocas (CUP)

 

CONSELLERS/ERES MANDAT: 
 
 
 
Il·lm. Eudald Picas i Mitjavila (CiU)
Sr. Joan Manso i Bosoms (CiU)
Sra. Immaculada Constans i Ruiz (CiU)
Sr. Josep Coma i Guitart (CiU)
Sr. Joan Albamonte i Ventanyol (CiU)
Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret (CiU)
Sr. Josep Estragués i Bonada (CiU)
Sra. Dolors Cambras i Saqués (CiU)
Sr. Enric Gràcia i Barba (CiU)
Sr. Miquel Rovira i Comas (CiU)
Sr. Jordi Caparrós i Marcé (MES)
Sr. Lluís López i Lafuente (MES)
Sr. Carme Serrano i Fernàndez (ERC-AM)
Sr. Sergi Albrih i Viñas (ERC-AM)
Sr. Roger Bosch i Capdevila (ERC-AM)
Sr. Josep Tremps i Bosch (IpO-AM) (ERC)
Sr. Joan Dordas i Riu (IdC-AM) (ERC-AM)
Sr. Carlos Fernández i Amer (PSC)
Sr. Santiago Llagostera i Güell (CUP)