D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Administratiu, adscrit a l'Àrea de Serveis a les Persones 01-09-2017 Enllaç
Tècnic d'administració general 01-09-2017 Enllaç
Administratiu, adscrit a l'Àrea de Presidència, Règim Interior i Hisenda 01-09-2017 Enllaç
Tècnic mitjà mediambiental 22-08-2017 Enllaç
Tècnic d'administració electrònica 08-08-2017 Enllaç
Oficial de manteniment del Refugi d'Animals 15-05-2017 Enllaç
Tècnic de joventut 11-04-2017 Enllaç
Oficial de manteniment del refugi d'animals 31-08-2016 Enllaç
Tècnic de comunicació i informació 21-07-2016 Enllaç
Interventor 24-05-2016 Enllaç
Professor de música de l'Escola Comarcal de Música, cant i baix i contrabaix elèctric 11-01-2016 Enllaç
Oficial de manteniment del refugi d'animals 23-06-2015 Enllaç
Borsa de treball de places de Dinamitzador juvenil 23-02-2015 Enllaç
Tècnic de joventut 17-06-2014 Enllaç
Dinamitzador juvenil 23-04-2014 Enllaç
Tècnic superior d'administració general 09-04-2013 Enllaç
Fisioterapeuta 10-06-2011 Enllaç
Treballador social 10-06-2011 Enllaç
Administratiu 10-06-2011 Enllaç
Administratiu 10-06-2011 Enllaç
Auxiliar administratiu 10-06-2011 Enllaç
Educador especialitzat en treball familiar 10-06-2011 Enllaç
Tècnic mitjà d'immigració 10-06-2011 Enllaç
Administratiu 30-11-2010 Enllaç
Auxiliar administratiu 30-11-2010 Enllaç
Arquitecte 12-07-2010 Enllaç
Administratiu 24-03-2010 Enllaç
Arquitecte 24-03-2010 Enllaç
Enginyer industrial 24-02-2010 Enllaç
Auxiliar administratiu 24-02-2010 Enllaç
Secretari interventor 12-11-2008 Enllaç
Psicòleg 11-08-2008 Enllaç
Tècnic de joventut 08-08-2008 Enllaç
Oficial de manteniment 04-08-2008 Enllaç
Auxiliar administratiu 04-08-2008 Enllaç
Tècnic administració general 04-08-2008 Enllaç
Administratiu 04-08-2008 Enllaç
Enginyer tècnic industrial 20-06-2008 Enllaç
Tècnic administració general 20-06-2008 Enllaç
Places de personal funcionari i laboral 04-02-2008 Enllaç
Administratiu 20-03-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 20-03-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 07-07-2004 Enllaç
Administratiu 07-07-2004 Enllaç
Administratiu 18-09-2003 Enllaç
Educador especialitzat 30-06-2003 Enllaç
Treballador social 18-06-2003 Enllaç
Tècnic d'obra pública 05-06-2003 Enllaç
Secretari interventor SAT 24-02-2003 Enllaç
Auxiliar administratiu 14-02-2003 Enllaç
Administratiu 14-02-2003 Enllaç
Tècnic d'administració general 14-02-2003 Enllaç
Auxiliar administratiu 14-02-2003 Enllaç
Assistent Social 23-01-2002 Enllaç
Psicòleg 23-01-2002 Enllaç